Filtreler
Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси

Muratbek KOCOBEKOV

Makale | 2018 | MANAS Journal of Social Studies (MJSS) - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi7 ( 3 )

Осмонаалы Сыдыков өз мезгили үчүн жетиштүү билим алган жана ошол кездеги шартка ылайык коомдон алдыга озгон инсан болгон. Ал кыргыз калкынын тарыхын изилдеп, абалын аныктайм деп аракеттенип, талыкбай материал топтогон. Натыйжасында, эки чыгарма жазылып, алар алыскы Уфа шаарында 1913, 1914-жылдары басмаканадан өз алдынча эки китеп болуп жарыяланган. Автор чыгармаларга тарых китеби деген аталыш ыйгарып, алардын кыргыз тарыхы боюнча биринчи китеп катары каралышына негиз салган. Совет бийлигинин калыптануу учурунда белгисиз себептерге байланыштуу О. Сыдыков эл-жеринен качып, анын чыгармаларына тыю салынган. Мындан улам, коомчулук агарту . . .учунун эмгектери менен тааныша албай, алардын маани-мазмуну изилденбей келген. Макалада, О. Сыдыковдун эмгектери талданып, анда орун алган маалыматтардын тарыхый мааниси көрсөтүлөт Daha fazlası Daha az

On the role and importance of Osmonaaly Sydykov's works in the Kyrgyzstan historiography = О роли трудов Осмонаалы Сыдыкова в историографии Кыргызстана

Muratbek KOCOBEKOV | Saltanat MAMBAYEVA

Makale | 2019 | Voprosy Istorii / Вопросы истории ( 11 )

Один из зачинателей киргизской истории O. Сыдыков обучался в мусульманских учреждениях и для своего времени считался достаточно образованным человеком. Значение трудов Сыдыкова для современной историографии является бесценным. Анализ произведений дореволюционного автора и сличение текстового матерала поможет восстановить картину общественной жизни и понимания истории народом, а также реально воссоздать этапы становления исторической науки в Кыргызстане. . . . Daha fazlası Daha az

Yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız T.C. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındadır.
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms